Visar företag inom branschen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

Här hittar du totalt 18 verksamheter i Vetlanda kommun som jobbar i branschen offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring. Tänk på att vissa företag/verksamheter kan vara verksamma inom flera branscher och visas på andra sidor runt om i katalogen. De är även uppdelade på max 25 företag per sida för bättre översikt.


1. Arbetsmarknadsenheten

Jobbar inom öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem, administration av arbetsmarknadsprogram. Missionsgatan 4, Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


2. Barn och Utbildningskansli

Jobbar inom administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


3. Ekonomikontor

Jobbar inom personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


4. Funktionkost, Vård, Omsorg och Handikappomsorg

Jobbar inom öppna sociala insatser för äldre personer, öppna sociala insatser för personer med funktionshinder, administration av omsorg och socialtjänst. Biblioteksgatan 3 A Merkurius, Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


5. Höglandets Räddningstjänstförbund

Jobbar inom brand- och räddningsverksamhet. Vetlanda. Har 50-99 anställda.


6. Höglandets Samordningsförbund

Jobbar inom administration av omsorg och socialtjänst. C/o Försäkringskassan, Box 13, Vetlanda. Har 1-2 anställda.


7. Kommunkansliet

Jobbar inom stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


8. Lantmäteriet F Län

Jobbar inom administration av infrastrukturprogram. Box 76, Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


9. Lokalt Försäkringscenter Vetlanda

Jobbar inom obligatorisk socialförsäkring. Box 44, Vetlanda. Har 10 000 anställda eller fler.


10. Miljö och Byggförvaltning

Jobbar inom administration av program för kultur, miljö, boende m.m., administration av infrastrukturprogram. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


11. Närpolisområde Vetlanda

Jobbar inom polisverksamhet. Box 618, Vetlanda. Har 10 000 anställda eller fler.


12. Parkeringskontor

Jobbar inom personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


13. Personalkontor

Jobbar inom personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


14. Skattekontoret Vetlanda

Jobbar inom skatteförvaltning, indrivning. Box 96, Vetlanda. Har 10 000 anställda eller fler.


15. Skogsstyrelsen

Jobbar inom administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, övrig service till skogsbruk. Verkstadsgatan 15, Vetlanda. Har 1 000-1 499 anställda.


16. Socialförvaltning

Jobbar inom övriga öppna sociala insatser för vuxna, administration av omsorg och socialtjänst, öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


17. Vård och Omsorgsförvaltning

Jobbar inom administration av omsorg och socialtjänst. Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


18. Äldreboende Tomasgården och Myndighetskontoret

Jobbar inom vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer, administration av omsorg och socialtjänst, boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder. Vasagatan 27, Vetlanda. Har 2 000-2 999 anställda.


Dags för ny hemsida?

Ska du skaffa ny hemsida
för ditt företag?

Kontakta då Emnia Web Studio.
Ring: 0731-002136
Besök: www.emniawebstudio.com
Jobbar du med tider? Håll koll på dina jobbade tider med Jobbtimmar.se! Perfekt för hantverkare!

Nu även demo direkt på sajten!

Varför vara med?

Att synas på webben  är viktigt för alla företag och speciellt för ditt företag. Vi visar endast lokal information om företag i Vetlanda kommun. Många uppskattar att endast leta efter sådant man kan tänkas behöva.  

Skrivet av oss...

Intressanta länkar: